Wybierz max. 2 gminy, na które chcesz zagłosować, zaznacz pole "Nie jestem robotem" i kliknij w przycisk "Oddaj głos". Pamiętaj, że możesz oddać łącznie 5 głosów dziennie, zatem jeśli za pierwszym i drugim razem zagłosujesz na dwie gminy, za trzecim razem będziesz mógł zagłosować już tylko na jedną.
Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

 

  • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin.
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane.
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

 

Głosowanie jest możliwe od 08.10.2019 r. od godziny 14:00:01 do dnia 21.10.2019 r. do godziny 12:00:00.
Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania internetowego Plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski nastąpi podczas uroczystości gali "Rozwiń swoją gminę".