Głosowanie zostało zakończone!

Wszystkim, którzy wzięli w nim udział – serdecznie dziękujemy!

Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

  • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin;
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców (głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane);
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski nastąpi podczas uroczystej gali "Rozwiń swoją gminę" w dniu 04 grudnia 2019.