OŚWIĘCIM


Rozwój edukacyjny i zawodowy mieszkańców to jeden z celów strategicznych gminy Oświęcim. Aby wesprzeć swoich mieszkańców w rozwoju umiejętności cyfrowych zaproponowano projekt Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Oświęcim. Uczestnicy mieli w nim możliwość skorzystania z szeregu interesujących zajęć m.in.: „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci” czy „Mój biznes w sieci”.

Do zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy na rozwój Oświęcim zachęca swoich mieszkańców w Kawiarence obywatelskiej. Przy kawie i ciastku, w luźnej formie, odbywają się otwarte spotkania mające inspirować uczestników do działania, wymiany doświadczeń i opinii.

Z kolei projekt 50 + aktywność = sukces to sposób Oświęcimia na aktywizację osób po 50. roku życia przez szkolenia, staże zawodowe, a także wsparcie doradcze i psychologiczne.

Nie zabrakło oczywiście oferty dla dzieci i młodzieży, którzy wraz z rodzicami mogli skorzystać z projektu Naukowiej. Była to mobilna wystawa o powietrzu, umożliwiająca wszystkim uczestnikom odkrywanie i doświadczanie zjawisk związanych z powietrzem przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.